موسیقی

Fredo Bang - Saucy (Official Instrumental)

MOST HATED fredobang.lnk.to/MostHated
Text “Fredo Bang” to 31996 for Exclusive Updates 🦍
fredobang
fredobangbiz/
fredobang
#MostHated #FredoBang

نظر 

 1. Leak Anderson

  Leak Anderson

  پیش 11 روز

  DIAMONDS IN MY AL CHECK THE TIME YOU CAANT SEEEE IT!

 2. B Eazy

  B Eazy

  پیش 6 ماه

  Ooh Dats Ah HardBody Beat‼️😁🤾🏽‍♂️

 3. LH

  LH

  پیش 6 ماه

  Haa tatatataaa

 4. Robel Fantahun

  Robel Fantahun

  پیش 6 ماه

  i get high tatatra (IDK man but its dope)

 5. 985 Plugin

  985 Plugin

  پیش 6 ماه

  🐐🐐

 6. ncaa draco

  ncaa draco

  پیش 6 ماه

  Shout me out Fredo my music on point I’m still young or at least check me out

 7. NBA Peace

  NBA Peace

  پیش 6 ماه

  Slime!

 8. Lokey

  Lokey

  پیش 6 ماه

  Hey bro

بعد